• BIST 108.889
  • Altın 273,541
  • Dolar 5,8035
  • Euro 6,4283
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C

Hangi Durumda İhbar İstenmiyor?

Hangi Durumda İhbar İstenmiyor?
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın(İşçi/İşveren), karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır.

<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Buna göre, öncelikle iş sözleşmesinin 4857 Sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddelerinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve 4857/ 17 nci maddesinde belirtilen şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı ödenmelidir.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Yine haklı fesih nedeni bulunmakla birlikte, işçi ya da işverenin 4857/26 ncı maddede öngörülen hak düşürücü süre geçtikten sonra fesih yoluna gitmeleri durumunda, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğar.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca;</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ø  Emeklilik,</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ø  Muvazzaf askerlik,</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Ø  Evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.</span><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<strong><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR</span></strong><br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<br style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);" />

<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">06/01/1971 yılında doğdum.İlk defa 01/08/1990 tarihinde SSK oldum.6300 günüm var.Ne zaman emekli olurum?Ahmet</span></p>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-spacing: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">

<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">

<tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" valign="top" width="130">

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px;">24.11.1989-23.05.1991 arası</p>

</td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" valign="top" width="72">

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px;">25 yıl</p>

</td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" valign="top" width="65">

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px;">52</p>

</td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;" valign="top" width="125">

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px;">5525</p>

</td>

</tr>

<tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;"> </td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;"> </td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;"> </td>

<td style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle;"> </td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">06/01/2023 günü emekli olacaksınız.</p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br />

**<br />

<br />

01/05/1986 doğumluyum.İlk Defa 01/05/2004 yılında SSK oldum.Ne zaman emekli olurum?Yavuz<br />

<br />

08/09/1999 sonrası ilk defa SSK olduğunuz için 60 yaş 7000 gün yada 25 yıl sigortalılık süresi 4500 gün 60 yaşında emekli olursunuz.<br />

<br />

**<br />

<br />

Evime hafta da iki gün ev hizmetlisi çalışmaya gelecek yeni düzenleme için kısaca bilgi istiyorum.Nilgün,<br />

<br />

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir.10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir. <br />

<br />

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.</p>

<p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Kaynak: http://www.tuncayyalim.com.tr</p>

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Trakyalı Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.